Træklatreinstruktørkursus 2

Instruktør modul II / Genopfriskningskursus

Kursusvarighed: 1 dag
Kursuspris: 1.500 kr
Formål: Instruktør modul II hænger sammen med instruktørmodul I og eksamen hvor det endelige mål er en uddannelse som træklatreinstruktør.

Deltagerforudsætninger: Alder over 18 år. En rimelig normal fysik og sund psykisk tilstand. Eget Klatregrej skal medbringes og et af nedenstående krav skal være opfyldt:

 1. Gennemført begynderkursus og instruktør modul I, eller
 2. skriftlig Anbefaling af eksamensdeltagelse fra anden godkendt instruktør, eller
 3. tidligere instruktører der skal have en opfriskning af eksamenspensum/revurderes, eller
 4. Har anden relevant klatremæssig baggrund og i samråd med instruktøren skal vurderes af instruktøren om en deltagelse i eksamen kan anbefales.

Deltagerantal: 4-8 ved mere end 8 deltagere vil der være flere instruktører tilknyttet  kurset.

Indhold:

Praktisk træning:

 • Eksamenstræning
 • Repetition af ønskede emner
 • Træarts- og biotopkendskab

  Teori:

 • Gennemgang af relevante normer og teoretiske emner
 • Kontrol af logbøger

Evaluering: Afsluttes med mundtlig vurdering af egnethed for videre deltagelse i eksamen.

Kursusbevis: Kursusbevis for det samlede instruktørkursus og anbefaling til deltagelse i eksamen kan udstedes hvis det ønskes og instruktøren finder kursisten egnet. Kursusbevisudstedelsen er ikke relevant hvis kursisten skal deltage i eksamen i nærmeste fremtid.

Teoretisk grundlag:

 • Norm for afholdelse af åbne arrangementer
 • Norm for træklatreinstruktør
 • Norm for eksamensafholdelse
 • Kompendium i Træklatring bliver tilsendt på mail ved tilmelding og betaling

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 4 betalende kursister. Kurset foregår udendørs. Egen forplejning medbringes.