Træklatrekursus begynder

Kursusvarighed: 2 dage
Kursuspris: 1.995kr
Kursusbeskrivelse:
Deltagerforudsætninger: Alder over 15 år. En rimelig normal fysik og sund psykisk tilstand. Deltagere under 18 skal have forældres tilladelse. Klatregrej kan lejes/lånes, men man er velkommen til at medbringe eget udstyr.

Deltagerantal: 4-8 ved mere end 8 deltagere vil der være flere instruktører tilknyttet  kurset.

Indhold:

Praktisk træning:

 • Toprebsklatring
  • Udstyrskendskab og håndtering
  • Sikringsteknik
  • Taleprocedurer
  • Klatreteknik
 • Føring (førstemandsklatring)
  • Placering af mellemsikringer
  • Etablering af topsikring
  • Træets styrke og dimensioner
 • Abseilteknik
 • Træartskendskab

Teori:

 • Adgangsregler i de Danske skove og naturarealer.
 • Føring af Logbog på klatrede træer og på udstyret.
 • Vedligeholdelse af udstyr
 • Sikkerhedstjek af udstyr
 • Opbevaring af udstyr

Evaluering: Afsluttes med standpunktsprøve eller mundtlig vurdering.

Kursusbevis: udstedes hvis kurset er gennemført tilfredsstillende.

Teoretisk grundlag:

 • Norm for begynderkursus
 • Kompendium i Træklatringbliver tilsendt på mail ved tilmelding og betaling

Kursets gennemførelse: Gennemføres ved minimum 4 betalende kursister. Kurset foregår udendørs.